نخست وزیر لیبی می گوید ارتش آماده دفاع از پایتخت در مقابل نیروهای ژنرال حفتر است

18 فروردین 1398