ادامه درگیری های در لیبی همزمان با افتتاح پارلمان جدید

12 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در لیبی ، همزمان با افتتاح پارلمان جدید، نبرد میان گروه های پیکارجوی رقیب، برای کنترل بر فرودگاه بین المللی طرابلس شدت گرفته است، و بسیاری از سکنه پایتخت برای گریز از خشونت به کشور همسایه، تونس، پناه برده اند