سالگرد قیام لیبی: آرزوهایی که هنوز برآورده نشده است

26 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در لیبی مردم در آستانه هفتیمن سالگرد انقلاب خونینی که به سرنگونی معمر قذافی رهبر آن کشور منجر شد هنوز به امید تحقق یافتن آرمانهایشان زندگی می کنند.