دسترسی جهان به کتابخانه کنگره آمریکا مهیا می شود

06 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارلا هیدن، مدیر جدید کتابخانه کنگره آمریکا نخستین زن آمریکایی آفریقایی تبار در این سمت است که قصد بروز کردن و بهبود تکنولوژی حفظ و آرشیو و استفاده ازمحتویات این کتابخانه معتبر ملی در پایتخت آمریکا را دارد.