ارائه سرویس های نوین در کتابخانه های عمومی آمریکا

23 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با دیجیتالی شدن کتاب، موسیقی و فیلم، به نظر می رسید کتابخانه ها علت وجودی خود را از دست داده و تعطیل خواهند شد. اما برعکس کتابخانه ها امروزه با افزایش حیرت آور مراجعه کنندگانی روبرو شده اند که برای حل بسیاری از مشکلاتشان جایی بهتر از کتابخانه های عمومی نمی شناسند.