موزه‌های لیبی در پی جنگ داخلی به انبار آثار تاریخی تبدیل شده‌اند

18 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از سرنگونی معمر قذافی و آغاز جنگ داخلی در لیبی، دولت این کشور تصمیم گرفت برای جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی این کشور، موزه ها را تعطیل کند. این موزه ها، به ویژه موزه ملی لیبی، حدود ۵ سال است که به انبار آثار تاریخی تبدیل شده اند.