لغو مجوز کنسرت ها

12 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد علم الهدی امام جمعه مشهد می گوید لغو مجوز کنسرتها به دلیل از بین بردن بی بند و باری و فحشاست.آیا مقامهای صادرکننده مجوز کنسرت ها طرفدار بی بند و باری و فحشا هستند؟ آیا برای شما پیش آمده که مجوز کنسرتی که برای آن بلیط خریده اید لغو شود؟ .