انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حقوق دگرباشان جنسی

05 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حقوق دگرباشان جنسی در کنار اولویت‌های اصلی کمپین‌های انتخاباتی قرار گرفته و به مساله‌ای تاثیرگذار در انتخاب میلیون‌ها رای دهنده آمریکایی تبدیل شده است.