گروه های سیاسی در برابر منافع ملی

12 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر لزگین چالی – نویسنده و تحلیلگر سیاسی – اربیل عراق: گروه های سیاسی عراقی تاکنون حافظ منافع ملی یا حتی منافع قومی شان نبوده اند. برای نمونه بیش از ۷۰درصد داعش، بعثی ها هستند که دستشان از قدرت کوتاه شد و می خواستند بار دیگر با عنوان داعش به قدرت بازگردند.