کمیته مجلس نمایندگان آمریکا برای پیگیری وضعیت لوینسون تشکیل جلسه می دهد

05 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کميتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان آمريکا روز چهارشنبه برای دريافت آخرين اطلاعات درباره وضعيت رابرت لوينسون، مامور بازنشسته اف.بی.آی که ۹ سال پیش در ایران ناپدید شد، تشکيل جلسه می‌دهد.