ترانه جدید لیلی محسنی

26 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لیلی محسنی، خواننده جوان ایرانی ساکن انگلیس در گفتگو با بهنود مکری درباره ترانه جدیدش، محدودیتهای زنان ایرانی، هنر متعد و مسئولیتهای هنرمندان توضیحاتی داد.