آهنگ «صدا» از لیلی محسنی برای آزادی، برابری و عدالت زنان

19 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لیلی محسنی، خواننده ایرانی ساکن بریتانیا توجه خاصی به رویدادهای ایران دارد و در آثارش به تابوهای فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی می پردازد، او در گفتگو با بهنود مکری درباره آخرین آهنگش با عنوان «صدا » توضیح می دهد، اثری که پیامش آزادی، برابری و عدالت برای زنان جهان است.