دعوای کپی رایت یک آهنگ در لس آنجلس برای بحث به هیات منصفه سپرده شد

24 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک هیئت منصفه در دادگاه محلی لس آنجلس موظف شده تکلیف اتهام سرقت ادبی آهنگ معروف گروه راک لد زپلین "stairway to heaven" یا "پلکان منتهی به بهشت" را معلوم کند. قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده یک شکایت تشخیص داده است که این آهنگ لد زپلین خیلی شبیه به یک آهنگ گروه موزیک اسپیریت است.