فن آوری جدید در خدمت وای فای

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فناوری وای - فای امکان استفاده از شبکه های اطلاعاتی را برای انسان فراهم کرده است ولی استفاده همزمان شمار زیادی از کاربران این فناوری ایجاد مشکل می کند. فناوری جدیدی با استفاده از لامپ برق می تواند از فشار زیاد به شبکه های وای- فای بکاهد.