نخست وزیر لبنان با مسئولان بحران زباله در کشور برخورد خواهد کرد

02 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تمام سلام، نخست وزیر لبنان روز یکشنبه گفت،موضوع بحران زباله را در جلسه دولت مطرح خواهد کرد و مقام های مسئول در ایجاد آن باید در برابر استفاده نامناسب از قوه قهریه پاسخگو باشند.بحران زباله یا جنبش موسوم به "شما بوی گند می دهید"، از روز شنبه در بیروت از آغاز و به سرعت به بحرانی دامنه دار بدل شد.