آوارگان سوری از لبنان به خانه باز می گردند

07 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از سوری های آواره و پناه برده به لبنان، بعد از سالها دوری از خانه و کاشانه، تصمیم به بازگشت به سوریه گرفته اند.