تلاش «جنبش برای امید» برای آموزش فرهنگی کودکان پناهجوی سوری

08 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان بین المللی غیردولتی «جنبش برای امید» برای آگاهی فرهنگی کودکان پناهنده سوری تلاش می‌کند. کلاس‌های آموزشی در زمینه رقص، موسیقی، تئاتر، ساختن ویدئو، کارهای دستی، و نیز عکسبرداری، از جمله کلاس‌هایی هستند که این کودکان در آن شرکت دارند.