تلاش نهادها مسیحی ایتالیایی برای کمک به پناهجویان

15 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با افزایش شمار قربانیانی که در راه مهاجرت به اروپا طعمه دریاها می‌شوند، یک سازمان غیردولتی کاتولیک و فدراسیون کلیساهای انجیلی در رم به فکر چاره افتاده اند. آنها دولت ایتالیا را راضی کرده اند که برای یک هزار پناهنده ویزا صادر کند و مخارج نگه داری آنها را تامین کند.