گروه های راک سوری پناهنده لبنان

21 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه های راک سوری پناهنده لبنان که کشورشان را به خاطر جنگ ترک کرده اند، در محیطی امن و پر از فرصت، با نو آوری و تمرکز بر میراث موسیقی عربی ، حال و هوای تازه ای به صحنه موسیقی غربی شده لبنان داده اند.