ابراز خشم معترضان لبنانی در بیروت نسبت به گروه تروریستی حزب‌الله و رهبر آن

19 مرداد 1399