عدم جمع آوری زباله در بیروت و احتمال استعفای دولت لبنان

01 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر لبنان ممکن است استعفا دهد. اشاره "تمام سلام" به امکان استعفای دولت بدنبال تظاهرات هزاران نفر در بیروت صورت می گیرد که به فساد دولتی و سوء عملکرد سیاسی دولت اعتراض دارند . این تظاهرات بدنبال بحران ناشی از یک ماه جمع نکردن زباله از خیابان ها صورت می گیرد.