اعتراض شبانه شهروندان بیروت به فساد مالی دولت، به خشونت کشیده شد

08 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تظاهرات شبانگاه شنبه در بیروت به خشونت گرائید. پلیس ضد شورش لبنان تلاش کرد با فشار آب هزاران نفر را که در مرکز بیروت دست به تظاهرات زده بودند متفرق کند.