کابينه وحدت ملی – دولتی در لبنان

27 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر لبنان، پس از ده ماه بن بست سیاسی، توانست کابینه ای تشکیل دهد که آن را دولت وحدت ملی - دولتی توصیف کرده است. گزارش از نازی پویا.