لبنان خواستار جلوگیری از ساختن دیوار مرزی اسرائیل در خاک خود شد

18 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با ادامه تنش در مرزهایی خاکی و آبی لبنان و اسراییل، شورای عالی دفاع لبنان امروز چهارشنبه دستور جلوگیری از ساختن دیوار مرزی اسراییل در خاک لبنان را صادر کرد.