بستگان گروگان‌های لبنانی بست نشسته‌اند

05 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بستگان تعدادی از گروگان‌های لبنانی، با اعتراض نشسته در بیروت از مقام‌های کشورشان می‌خواهند تا دولت برای آزادی گروگان‌ها بیشتر تلاش کند. چندی پیش، یکی از گروه‌های مسلح و افراطی سوری، تعدادی از سربازان لبنانی را به منظور مبادله با اسرایش به گروگان گرفت، اما هنوز نه مبادله‌ای انجام شده و نه گروگان‌ها آزاد شده اند. گزارش از بهروز صوراسرافیل.