تعهد مالی کشورها برای سرمایه گذاری در لبنان از مرز ۱۱ میلیارد دلار گذشت

18 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس کمک های مالی و سرمایه گذاری در لبنان موسوم به سدر که در پاریس برگزار ش، اعلام کرد، تعهد مالی کشورها و سازمان های بین المللی در این کنفرانس از مرز یازده میلیارد دلار گذشته است.