تلاش لبنان برای جذب ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

17 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

فرانسه میزبان بیش از چهل کشور جهان و سازمان های بین المللی در کنفرانسی بود که با هدف جذب سرمایه گذاری برای کمک به اقتصاد لبنان در پاریس برگزار شده است. وزیر خارجه فرانسه در این کنفرانس گفت، لبنان به سرمایه گذاری برای اصلاحات ساختاری نیاز دارد.