جنبش موسوم به "شما بوی گند می دهید" در شبکه های اجتماعی لبنان

04 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنبش موسوم به "شما بوی گند می دهید" در شبکه های اجتماعی لبنان که در اعتراض به بحران اخير انباشت زباله های شهری و ناکارآمدی دولت در رفع اين مسئله در لبنان شکل گرفته هر روز عميق تر و گسترده تر می شود. کمپينی که موجوديت دولت تمام سلام، نخست وزير لبنان را بطور جدی به زير سئوال برده است.