دلقک های بدون مرز

14 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

"دلقک های بدون مرز" یک سازمان غیر انتفاعی بین المللی است که از خنده برای کاهش رنج کودکان در اردوگاه های پناهندگان مناطق جنگی ، و نواحی اسیب دیده در مصیبت های طبیعی استفاده می کند. این گروه اخیرا به لبنان سفر کرده و برای کودکان پناهنده سوری برنامه اجرا می کند.