برگزاری جشنواره موسیقی بعلبک لبنان در معبد بقاع

11 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قدیمی ترین جشنواره بین المللی موسیقی لبنان بار دیگر به بعلبک در درۀ بقاع بازگشت. جشنواره موسیقی بعلبک که بدلیل نزدیکی آن به مرز با سوریه و نگرانی های امنیتی سال گذشته در بیروت برگزار شده بودامسال در محل سنتی آن در معبد بقاع برگزار می شود.