لباسهای خبر ساز کاروان ورزشی ایران در المپیک

05 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لباس کاروان ایران در المپیک ریو، به ویژه همخوانی نداشتن رنگهای یونیفرم رژه کاروان واکنشهای زیادی در پی داشته. در حالیکه لباس ورزشکاران کشورهای حاضر در المپیک غالباً بیانگر فرهنگ آنهاست، به نظر شما در لباس طراحی شده که نمادی از پرچم و فرهنگ ایرانی در آن دیده نمی‌شود، چه اشکلاتی وجود دارد؟