لباس شخصی‌ها

07 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تجربه برخورد با لباس شخصی‌ها را داشته‌اید؟ این ها که هستند و از کجا دستور می‌گیرند؟ لباس شخصی‌ها همه جا هستند و در همه کاری دخالت می‌کنند٬ از تذکر دادن به حجاب شهروندان تا اقدام به ضرب و شتم و حتی بازداشت.