وزارت خارجه روسيه: قرار است لاوروف لوزان را موقتا ترک کند

30 مارس 2015