وزارت خارجه روسيه: قرار است لاوروف لوزان را موقتا ترک کند

10 فروردین 1394