گزارشی از زندگی روس تباران در لتونی

06 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اينکه روسيه همچنان مدعيست که جدايی کريمه از اوکراين در سال ۲۰۱۴ و الحاق آن به روسيه تصميم درستی بوده و با اينکه هنوز از جدايی طلبان شرق اوکراين حمايت می کند، در ميان اقليت های روس تبار مقيم کشورهای بالکان تنشی احساس نمی شود.