آمریکا مدارکی از کارشکنی روسیه برای پاکسازی محل حمله شیمیایی سوریه دارد

31 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا می گوید آمریکا اطلاعات موثقی در دست دارد مبنی بر تلاش روسیه و رژِیم سوریه بمنظور تعویق دسترسی بازرسان سازمان ملل به دوما و پاکسازی محل حمله شیمیایی در این منطقه. گزارش شهلا آراسته