آشپز مشهور استراليايی در ايران

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شين داليا، آشپز شناخته شده استراليايی براي يكی از اپيزودهای برنامه اش سفری به ايران داشته و با يک خاطره عجيب و چند خاطره خوب بازگشته است . گزارش از سارا دهقان