نوروز در كارتون های كودكان

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شبنم رضايی تهيه كننده موفق انيميشن در گفتگو با بهنود مكری درباره اهميت نوروز در كارتونهای تولیدی شركتش توضيحاتی داد.