سکس و تابوهای فرهنگی محور اصلی فیلم «تهران تابو» به کارگردانی علی سوزنده

22 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی سوزنده، نویسنده و کارگردان فیلم «تهران تابو» درباره انتقاد محافظه کاران و رسانه های دولتی ایران از فیلمش توضیحاتی داد.