مسئولان احیای دریاچه ارومیه: سرخی دریاچه نشانه امیدبخشی از احیای آن است

07 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسئولان احیای دریاچه ارومیه می گویند سرخی دریاچه نشانه امیدبخشی از افزایش امید به ادامه حیات این دریاچه و ناشی از افزایش حجم آب آن به بیش از سه میلیارد متر مکعب است. گزارش بهمن سقایی