صفحه آخر، ۲۰ مارس ۲۰۱۵ : تمدن ایرانی و تمدن اسلامی

29 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمان برنامه نوروزی بهرام مشیری نویسنده و پژوهشگر تاریخ، گفت تمدن اسلامی یک اصطلاح جعلی ست و چنین چیزی وجود ندارد؛ همانطور که تمدن عیسوی یا کلیمی و جود ندارد. آنچه وجود دارد تمدن ایرانی در دوره اسلامی است به گفته مشیری، کسانی که می گویند تمدن اسلامی، می خواهند هویت تاریخی و تمدن ایرانی را حذف کنند.