بخشی از صفحه‌آخر/ اعتراض ۹۶ با شعارهای «مرگ بر» آغاز شد؛ فرق آن با اعتراضات ۸۸

18 دی 1396