بخشی از صفحه‌آخر/ حسن روحانی رسما اعتراف کرد فشار داخلی می‌تواند به فروپاشی منجر شود

09 تیر 1397