بخشی از صفحه آخر با اجرای مهدی فلاحتی | پرویز صیاد درباره بیانیه اعتراضی سینماگران ایران: همدرد بودم اما امضا نکردم

17 آذر 1398