بخشی از برنامه «صفحه آخر» با اجرای مهدی فلاحتی: پسرفت علمی و فرهنگی کشور نتیجه اصرار «پیشوا» برای اسلامی کردن است

13 بهمن 1398