بخشی از صفحه‌آخر/ احکام رسمی ترور از ابتدای جمهوری اسلامی و با ترور فرزند شاهدخت اشرف پهلوی آغاز شد

30 آذر 1397