بخشی از برنامه صفحه‌آخر/ آخوند از بلاهای طبیعی و چگونگی کنار آمدن با آنها چه می‌داند؟

11 فروردین 1398