پرده آخر از «صفحه آخر» با اجرای مهدی فلاحتی؛ روایت تحلیلگر نظام از زدن موشک ها با دسته بیل

03 خرداد 1398