بخشی از «صفحه آخر» با اجرای «مهدی فلاحتی»؛ انتقال دو میلیارد دلار تسلیحات جنگی از آمریکا و اسرائیل به ایران

12 تیر 1398