بخشی از برنامه «صفحه آخر» با اجرای «مهدی فلاحتی»؛ دفاع حسینیان از نقش رئیسی در کشتار ۶۷؛ مردم باید از او تشکر کنند

21 تیر 1398