بخشی از صفحه‌آخر/ حسن روحانی، یار خمینی در شعار سرکوب بود و حالا «رای بنفشی» دارد

18 دی 1396